Contract turistic
www.Voiajuri.ro
EXCURSII 2019 EXCURSII 1 ZI EXCURSII în ROMÂNIA
PAȘTE 2019 CALENDAR 2019 CONTACT
Contract turistic

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice


I. Dispozitii generale
Incheierea prezentului contract este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001. II. Aparitia raporturilor contractuale
Contractul se considera incheiat in momentul achitarii primului avans.

III. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre agentia de turism a serviciilor turistice cu indicativul de mai sus.
2. Caracteristicile serviciilor turistice oferite de agentia de turism sunt descrise in materialul de prezentare (programul si notele excursiei) .
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in programul si notele excursiei nu fac parte din contract si nu atrag raspunderea agentiei de turism. IV. Pretul
1. Pretul este inscris in materialul de prezentare si cuprinde costul serviciilor efective, comisionul agentiei de turism si TVA.
2. Pretul contractului poate fi modificat in sensul majorarii sau modificarii dupa caz numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) Costurilor de transport inclusiv ale carburantului ;
b) Redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/ imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ;
c) Cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractate.
3. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz in cursul celor 20 zile calendaristice care preced data plecarii.
4. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentia de turism, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta inclusiv comisionul. V. Modalitati de plata
Modalitatile de plata sunt conform materialului de prezentare. VI. Drepturile si obligatiile Agentiei
1. In cazul in care agentia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata :
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate ;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul excursiei;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acestea nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru seviciile neprestate.
3. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :
a) când neandeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) când neandeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora ;
VII. Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta agentia de turism.
Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
3.1 Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 2 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.VI, pct.1, hotararea de a opta pentru :
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
3.2. In cazul când turistul reziliaza contractul sau agentia de turism anuleaza excursia inaintea datei plecarii, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie ;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursare imediata a diferentei de pret ;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
3.3 In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neandeplinirea contractului initial, cu exceptia cazurilor in care :
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar agentia de turism a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. Turistul este obligat sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
7) Urcarea in autocar se face in ordinea inscrierii, in baza listei citita de ghid la locul de imbarcare (intocmita la agentia de turism turoperatoare in functie de data inscrierii), fiecare turist ocupand locul preferat si disponibil.
8) Asigurarea medicala a turistului este obligatorie pentru trecerea frontierei, pentru acoperirea riscului de acccident, boala, deces etc. survenite in timpul excursiei. VIII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al agentiei de turism la societatea de asigurare.
Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. In cazul in care agentia de turism nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre agentia de turism si societatea de asigurare.
2. In cazul in care turisul solicita de la agentia de turism contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap.X, pct.2.
4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la acesta, are loc evenimentul asigurat.
5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau in :
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avnsului (chitante, ordine de plata, etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist ;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. IX. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. Pentru renuntarile la pachetul de servicii turistice (din orice motiv) cu pana la 21 zile calendaristice (inclusiv) înaintea plecarii se restituie integral suma achitata, intre 21 si 15 zile calendaristice (inclusiv) înaintea plecarii se retin 50% din pretul excursiei iar cu 14 zile calendaristice (inclusiv) sau mai putin înaintea plecarii ori neprezentarea la excursie se retine integral contravaloarea excursiei.
2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
3. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau este intors de la granita de politia de frontiera.
4. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la agentia de turism la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare ne este luata in considerare.
5. Agentia de turism va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract. agentia de turism este raspunzatoare pana la acoperirea integrala a prejudiciului in cazul in care este responsabila de ranirea sau de decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a negljentei sale. X. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat agentia de turism, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 7 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, agentia de turism urmand ca in termen de 45 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract. XI. Dispozitii finale
Prezentul contract se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Asigurari Calatorie

Voiajuri.ro | Calendar excursii | Documente trecere frontieră | Facebook | Contact
Oferte Turism | Oferte Paşte | Oferte Minivacanta | Oferte Revelion |
Asigurări Medicale de Călătorie si RCA
Facebook
Voiajuri.ro - Energi-Co Business Center, Str. Matei Voievod nr. 29, et. 1 - Happy Trip. Bucureşti, România
Tel: 021.642.76.04 | 0787.806.898